แบบเซตปากกาพรีเมี่ยม

ตัวอย่างเซตปากกาพรีเมี่ยมของทางร้าน โดยมีให้บริการแบบไม่สกรีนโลโก้ หรือแบบสกรีนโลโก้ โดยมีขั้นต่ำการสั่งซื้อ 50 ชุด (หรือ 100 ชุดขึ้นไป ขึ้นกับรุ่น)

สำหรับปากกาสกรีนโลโก้ ของโรงงานปากกาของเราเหมาะสำหรับใช้ทำเพื่อแจก เพื่อการทำการตลาดโดยใช้ของพรีเมี่ยมเป็นตัวจัดทำโปรโมชั่นให้กับลูกค้า หรือใช้กันภายในองค์กร บริษัท ห้างร้าน หน่วยราชการของท่านเอง เป็นการสร้าง Branding ให้กับตัวเองได้อย่างดี