แบบปากกาโลหะสกรีนโลโก้

ตัวอย่างปากกาโลหะของทางร้าน โดยมีให้บริการแบบไม่สกรีนโลโก้ หรือแบบสกรีนโลโก้ โดยมีขั้นต่ำการสั่งซื้อ 100 ด้าม (หรือ 300 ด้าม แล้วแต่ชนิดปากกา)

สำหรับปากกาสกรีนโลโก้ ของโรงงานปากกาของเราเหมาะสำหรับใช้ทำเพื่อแจก เพื่อการทำการตลาดโดยใช้ของพรีเมี่ยมเป็นตัวจัดทำโปรโมชั่นให้กับลูกค้า หรือใช้กันภายในองค์กร บริษัท ห้างร้าน หน่วยราชการของท่านเอง เป็นการสร้าง Branding ให้กับตัวเองได้อย่างดี